Dostępność

Poniżej prezentowane są dokumenty:
1. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (plan działania). ZOBACZ

2. Deklaracja dostępności ZOBACZ

https://bip.brpo.gov.pl/pl

3. Wniosek o zapewnienie dostępności ZOBACZ

4. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej ZOBACZ

5. Deklaracja dostępnościZOBACZ