Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2016r. poz. 1943)

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela Dz. U. z 2021r.

Ustawa z dnia 7 września 1991r o Systemie Oświaty Dz.U. z 2021r.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe Dz.U. z 2021r.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz. 59,949)

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016r. poz. 1379)

Konwencja o prawach dziecka uchwalona przez zgromadzenie ogólne ONZ 20
listopada 1989r. (Dz. U. Nr 120 z 1991r. poz. 526).

Rzecznik Praw Dziecka

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 30 marzec 2022 09:29 Maria Kwarciak
Artykuł został zmieniony. sobota, 28 maj 2022 12:12 Maria Kwarciak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 czerwiec 2022 09:23 Maria Kwarciak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 czerwiec 2022 09:25 Maria Kwarciak