Miejsce ,dni i godziny przyjmowania interesantów w Publicznym Przedszkolu nr 7 Integracyjnym w Brzegu :

Gabinet dyrektora

Gabinet wicedyrektora

Dni i godziny przyjęć:

Dyrektor:          Poniedziałek : 7.30- 10.00,
                        Środa : 13.30 -15.30

Wicedyrektor : Czwartek : 8.00- 10.00

Konsultacje indywidualne dla rodziców: Nauczyciele i specjaliści  zgodnie z terminem ustalonym indywidualnie z rodzicami.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. sobota, 28 maj 2022 11:58 Maria Kwarciak